SZAVAZÁSI ÚTMUTATÓ

SZAVAZÁSI ÚTMUTATÓ

a 8/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat alapján

KI? MIKOR? HOL?
Szavazni a választói névjegyzékbe felvett ügyvédek jogosultak, kizárólag személyesen. A választáson minden szavazásra jogosultnak egy szavazata van, minden szavazat egyenlő.
A választás a választói közgyűlésen történik, a Budapesti Ügyvédi Kamara épületében a 2018. november 16. napján pénteken megismételt választói közgyűlésre került sor.

Az urnák reggel 8 órakor nyitnak és este 18 órakor zárnak.

A SZAVAZÁS
Minden elnök- és főtitkárjelölt jogosult egy fő megfigyelő megbízására. A megfigyelő kizárólag a szavazatszámlálás és a választási szervek jogszerű működésének a figyelemmel kísérésére jogosult, a választási bizottság elnökéhez észrevétellel vagy kérdéssel fordulhat.
A szavazatszámláló bizottságnak 40 tagja van, akik a szavazás lebonyolítását is ellenőrzik.
Az elnöki és főtitkári tisztségre külön, a többi szavazólaptól eltérő színű szavazólapon kell szavazni.
A – jelölés nélküli, egyedi azonosításra alkalmatlan – szavazólapon az adott tisztség és az arra megválasztható személyek száma, a tisztségre jelöltek neve pedig ABC-sorrendben szerepel.
A szavazólapot a kamara pecsétjével és a választási bizottság elnökének aláírásával kell ellátni, hogy érvényes legyen.
A szavazó a szavazásra jelentkezéskor a jelenléti ív aláírásakor kapja meg a szavazólapokat – egyet az elnök, főtitkár, egyet pedig a többi tisztviselő megválasztására.

ÉRVÉNYES, ÉRVÉNYTELEN SZAVAZAT
Érvényesen szavazni a szavazólapon szereplő jelöltre, a jelölt neve melletti jelölő mezőbe tollal írt két, egymást metsző (x, +) vonallal lehet.

KÉK TOLLAT HASZNÁLJON, mert a szavazatszámláló bizottság tagjainál zöld és piros színű toll lesz. AZ IKSZET PONTOSAN A JELÖLŐMEZŐBE ÍRJA, ellenkező esetben szavazata érvénytelen!

Érvénytelen a szavazólapon leadott valamennyi szavazat, ha azt nem érvényes szavazólapon adták le, vagy nem tartalmaz érvényes szavazatot.
Érvénytelen a szavazólap azon egyéni tisztségviselőre vagy testületre vonatkozó része, amelyből nem állapítható meg, hogy a szavazatot kire adták le, illetve a megválasztható személyek számánál több szavazatot tartalmaz! A szavazó nem köteles valamennyi választható személyt megjelölni a szavazólapon annak érvényességéhez, azaz kevesebb tisztségviselőre is lehet szavazni.

Ha az Ön célja is a VÁLTOZÁS, akkor a Változás listáján szereplő ÖSSZES JELÖLTRE VALAMENNYI TISZTSÉGNÉL adja le a szavazatát! Ne feledje, a jelöltjeinken felül leadott minden további szavazat matematikailag a mi esélyeinket rontja!