Vauver Krisztina

Vauver Krisztina

Kiválasztott tisztség: Felügyelő bizottság elnöke, Felügyelő bizottság tagja,  elnökségi tag, MÜK küldöttgyűlés

2001-ben diplomáztam az ELTE jogi karán, 2006 óta folyamatosan ügyvédként dolgozom egyszemélyes ügyvédi irodámban. Elsősorban az energiajog területén tevékenykedem, illetve klasszikus polgári praxist folytatok, a hangsúlyt a gazdasági és társasági jogra helyezve. 2011-ben adójogi szakjogász képesítést szereztem az ELTE Jogi Továbbképző Intézetében.

Az ügyvédség felelősség és függetlenség, számomra ez a két szó hivatásunk esszenciája.

A Kollégák a XXI. századi Ügyvédségért Egyesület alapító tagjaként úgy vélem, hogy az ügyvédi kamara feladata olyan háttértámogatás biztosítása lenne, amely mind szakmailag, mind erkölcsileg tagjainak szolgálatában áll. Megítélésem szerint az új vezetés elsődleges feladata, hogy az ügyvédség megítélésének javításán dolgozzon, hogy a kollégákat érő konkrét érdeksérelmekkel szemben szót emeljen, különösen ide értve az igazságszolgáltatás berkein belül, más szereplőktől elszenvedett inzultusokat, és ebben – saját kommunikációs csatornák kialakításával – hatékony támogatást nyújtson. Hatalmas igény mutatkozik a karban az ügyvédi munkadíjjal kapcsolatos szabályozás kidolgozására, határozott fellépésre a zugírászat határán billegő kontárokkal szemben és az ügyvédeket terhelő, az érdemi munkát háttérbe szorító adminisztrációs terhek drasztikus csökkentésére.

Meggyőződésem, hogy a kommunikációnak kiemelt szerepet kell szánni az új ciklusban, és régóta úgy vélem, hogy egy kamarai szóvivői pozíció megalkotása nagyban hozzájárulna a kar véleményének megfelelő artikulálásához, a kamara mint brand felépítéséhez.

Bár a kamarai tagok között már a nők vannak többségben, jócskán alulreprezentáltak a vezetésben, ahogyan a magyar közéletben is. Mivel a praxisomat gyermekeim mellett folytatom, magam is naponta tapasztalom, hogy a nőknek milyen plusz kihívásokkal kell az ügyvédi pályán megküzdeni. Megválasztásom esetén a kar vezetésében teret nyerhet egy speciális női, érzékenyebb nézőpont, ebben kérem támogatásukat.

Birtokunkba került a Krisztináról készült, nagyon titkos, szolgálati jelentés – igaz, fényképet nem találtunk benne, csak egy kiváló karikatúrát Füzér József keze alól! – A Jelentés – személyesen Vauver Krisztina

Programunk