Vadász András

Vadász András

Kiválasztott tisztség: Tagfelvételi bizottság elnöke, Felügyelő bizottság tagja, MÜK küldöttgyűlés

2014-től az Ellenőrző Bizottság tagjaként belelátok a Kamara működésébe. Az Üttv. átnevezte a Bizottságot, de a BÜK alapszabálya továbbra is egy mondatban írja le a feladatát, jelesül a BÜK gazdasági és pénzügyi munkáját ellenőrzi.

Az évtizedek alatt kialakult gyakorlat a Bizottság szerepét arra redukálta, hogy kizárólag az éves beszámolók mellékleteként csatolt jelentésben arról nyilatkozzon, hogy a gazdálkodás a jogszabályok, a kamara belső szabályzatai, és az Elnökség határozatai által megszabott korlátok között maradt-e vagy sem. Ugyanígy véleményeztük a következő év költségvetésének tervezetét.

Véleményem szerint nem csak ebből áll a Bizottság feladata. Nem lehet véletlen, hogy az éves közgyűlésen az Ellenőrző Bizottság beszámolóját fogadta el legalacsonyabb szavazati aránnyal a közgyűlés.

A gazdasági és pénzügyi ellenőrzés ki kell, hogy terjedjen nem csak a szabályok betartásának kontrollálására, hanem a Bizottságnak munkája során rá kell mutatnia, hogy a célszerűségi, gazdaságossági szempontok figyelembe vételével, milyen lehetőség lát a kiadások csökkenetésére, a bevételek növelésére vagy bármilyen olyan változtatásra, amely növelné a gazdálkodás hatékonyságát. Mindezt egy a Bizottság által elfogadott és a tagság számára nyilvános éves ellenőrzési terv segítségével látom megvalósíthatónak.

Tekintettel arra, hogy a jogi diplomám mellett közgazdász oklevéllel is rendelkezem, úgy vélem, alkalmas vagyok arra, hogy az immár Felügyelő Bizottságnak átnevezett testület tagjaként a fent vázolt, kibővített feladatkör kihívásainak megfelelve, eredménnyel segíthessem annak munkáját.

E célom megvalósításában támogat a Kollégák a XXI. századi Ügyvédségért Egyesület, melynek jómagam is tagja vagyok.

András igazi lokálpatrióta, és meglehetőst különleges dolgot gyűjt. Hogy mit, az kiderül, itt!