A közgyűlés elé

Rövid összefoglaló az elfoglalt kollégáknak:

A 2017. május 3. és 12. napjára összehívott kamarai közgyűlés összehívása nem szabályos, ezért a közgyűlési határozatokról már most kimondható: érvénytelenek lesznek. A kamara alapszabálya szerint a meghívóval együtt kell megküldeni az írásbeli előterjesztéseket is. A kamara 2017. évi költségvetése és a 2016. évi költségvetés végrehajtása nem került kiküldésre, pedig ezek a közgyűlés legfontosabb kérdései. Továbbá maga a meghívó sem került kiküldésre az önmaga által meghatározott módokon.

Kicsivel részletesebben…

2017. március 22-én került fel a kamara honlapjára a kamara évi rendes közgyűlésére szóló meghívó. A várhatóan határozatképtelen első közgyűlés időpontja 2017. május 3. (szerda) 10:00 óra, a megjelentek számától függetlenül határozatképes megismételt közgyűlés időpontja 2017. május 12. (péntek) 10:00 óra.

A meghívó maga is tartalmazza meghirdetésének módját, amely a következő:

A meghívó meghirdetésének módja: kamarai honlapon (’határozatok’ és ’közgyűlések’ fejezetek a zárt oldalon és ’hírek’ rovat a nyílt oldalon) továbbá a tagoknak elektronikus levél.

 

Egyéb értesítések: elektronikus hírlevél,  Pesti Ügyvéd, kamarai hirdetőtábla kifüggesztés.

Az előterjesztések és közgyűlési határozatok közlésének módja:

a honlapon a „Közgyűlések” fejezet (zárt oldal) alatt. A személy szerint érintettekkel a honlapnak a csak az illető által elérhető elektronikus ügyintézési felületén, és e-mail címe útján.

Kamaránk alapszabálya a következők szerint rendelkezik a közgyűlés összehívásának szabályairól:

Az ügyvédi kamara közgyűlését az ügyvédi kamara elnöksége évente legalább egy alkalommal összehívja. A meghívót a tervezett időpontot legalább 30 nappal megelőzőleg a Kamara tagjai körében meg kell hirdetni. (…)

Írásbeli előterjesztés esetén közölni kell az előterjesztést, illetőleg a tagok indítványára összehívott közgyűlés esetén az összehívásra vonatkozó indítványt is.

A fentiekben foglalt szabályozás alapján már most, 2017. április 5-én kijelenthetjük, hogy a május 3., illetve 12. napjára összehívott kamarai közgyűlés érvénytelen.

Hogy mi vezetett erre a sarkos kijelentésre? Az, hogy a közgyűlés összehívása nem szabályszerű, ezért ott érvényes közgyűlési határozatokat hozni nem lehet.

Nem szabályszerű a közgyűlés összehívása, mert azt nem közölték a tagokkal elektronikus levél útján. Igaz, a 437. számú kamarai hírlevélben megjelent a meghívó, ez azonban nem a „meghirdetés módja”, hanem az „egyéb értesítések” kategóriájába tartozik. A „kamarai honlapon (’határozatok’ és ’közgyűlések’ fejezetek a zárt oldalon és ’hírek’ rovat a nyílt oldalon) továbbá a tagoknak elektronikus levél” mondatban a továbbá kifejezés konjunktív, azaz mindkét értesítési módnak egyszerre teljesülnie kell, melyek közül csak az egyik valósult meg, a kamarai honlapon történő meghirdetés. Tekintettel arra, hogy nem várható el 6000 ügyvédtől, hogy minden egyes nap belépjen a kamarai honlapra ellenőrizni, hogy aznap meghirdették-e az éves közgyűlést, vagy sem, ezért a személy szerinti, elektronikus levél útján történő kiküldés garanciális jellegű értesítési mód lett volna. Amelyet a kamarai vezetés elmulasztott. Ezért az is lehetséges, hogy akár mind a mai napig létezhet olyan ügyvéd kolléga, aki a legteljesebb jóhiszeműsége mellett sem értesült a kamarai közgyűlésről (különös tekintettel arra, hogy a kamarai hírlevél sem jut el mindenkihez, pl. csoportunkban is van olyan tag, aki rendszeresen nem kapja meg a hírlevelet).

Kamaránk alapszabálya nemcsak azt rögzíti, hogy a tervezett időpontot megelőzően legalább 30 nappal korábban kell meghirdetni a közgyűlést a tagság körében, hanem azt is, hogy a meghívónak pontosan mit kell tartalmaznia, és milyen mellékletekkel kell rendelkeznie.

Írásbeli előterjesztés esetén közölni kell az előterjesztést.

A szabály a 4. pontban szerepel, ugyanott, ahol a meghívó tartalmi elemeit rögzíti az alapszabály. Ebből következően pedig az írásbeli előterjesztések – mint a meghívó mellékletei – közlésének időpontjára vonatkozó szabályok megegyezik a meghívóra vonatkozó rendelkezésekkel.

A közgyűlés legfontosabb napirendi pontja a kamara tavalyi gazdálkodásáról szóló beszámoló, valamint idei költségvetésünk megtárgyalása és elfogadása.

A mai napon sem a tavalyi költségvetési terv végrehajtására, sem a 2017. évi költségvetési tervre vonatkozó előterjesztés nem szerepel kamaránk honlapján. A 440. számú kamarai hírlevélben azt olvashattuk, hogy „a költségvetési főtáblát és az analitikát az április 22-i ülésén véglegesíti az elnökség, és ezt követően kerülnek fel a honlapra.” Ami azt jelenti, hogy leghamarabb április 22-én ismerhetjük meg ezeket az anyagokat, azaz a május 3-i közgyűlés előtt 11 nappal. Ezzel a kamara vezetői megsértik a tagság előzetes tájékozódáshoz, véleményalkotáshoz, információkéréshez fűződő jogait, mivel alig marad idő arra, hogy információkat kérjünk, kapjunk a költségvetésről.

Kamaránk alapszabályában rögzített 30 napos szabályt olyan, a tagsági jogok gyakorlása szempontjából garanciális előírásnak kell tekinteni, amelyre akkor is figyelemmel kell lennie a vezetésnek, ha bármely oknál fogva egy adott napirendi ponthoz tartozó írásbeli előterjesztés időben való elkészítésének valamilyen objektív akadálya mutatkozik. Ugyanakkor ilyen objektív akadályra nehéz hivatkozni jelen helyzetben, hiszen a 2016. év lezárása óta eltelt három hónap, amely alatt mind a tavalyi lezárt évre vonatkozó adatokat, mind az azok alapján kalkulált 2017. évi tervet már régen meg lehetett volna alkotni.  De ha még nem így lett volna, a tagoknak akkor is módot kell adni a közgyűlésre való felkészülésre, a megalapozott döntések meghozatala, a szavazati jogok felelősségteljes gyakorlása érdekében.

Egy hozzávetőleg egymilliárd forintos éves költségvetésről nem lehet pár nap alatt megalapozott véleményt alkotni. Ugyanúgy nem lehet megalapozott véleményt alkotni az előző év hasonló nagyságú bevételének elköltéséről, felhasználásáról. Az alapszabályban rögzített 30 napos garanciális időtartam viszont megfelelő időt biztosít ahhoz a tagságnak, hogy alaposan megismerjék az előterjesztésben foglaltakat, utánajárhassanak, információt kérhessenek, és kialakíthassák a saját álláspontjukat.

Erre a kamarai vezetés nem adott lehetőséget, mivel 28 nappal a közgyűlés időpontja előtt még nem juttatta el a tagságnak írásbeli előterjesztését a témában, sőt már most jelezte, hogy leghamarabb 11 nappal a közgyűlés előtt fogja ezt megtenni.

Természetesen van megoldás a nem szabályszerűen összehívott közgyűlés esetében. Mivel a köztestületekre – eltérő szabályozás hiányában – az egyesületekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, amely vonatkozásában a Ptk. kimondja, hogy „ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához”.

Hozzá kell tenni, hogy nem egyedi esettel állunk szemben. Visszamenőleg nem emlékszünk olyan közgyűlésre az eltelt 10 évben, amikor 30 nappal korábban rendelkezésre állt volna valamennyi írásbeli közgyűlési anyag.

Hogy miért pont idén jutott eszünkbe, hogy ezt a bevett gyakorlatot szóvá tegyük?

Ennek több oka is van:

Egyrészt ügyvédek vagyunk. Feladatunk a szabályok betartása, nem pedig azok eliminálása. Ráadásul ezt a szabályt mi magunk hoztuk meg. Önnön magunkat, saját munkánkat vesszük semmibe, ha nem kérjük számon a betartását. A vezetőség felelőssége, hogy csak hívjon össze közgyűlést, ha annak valamennyi előfeltétele adott.

Másrészt a közgyűlés összehívásával kapcsolatos hozzáállás jól mutatja a kamara vezetőségének hozzáállását: az alapszabályban leírt kötelezettségét rendszeresen semmibe veszi, megvonva a tagságtól a tájékozódáshoz való alapvető jogát.

Harmadrészt abban az esetben, ha időben megkapja minden tag az előterjesztéseket, megfelelő idő állna rendelkezésre arra, hogy valóban, mélyebben megismerhessék azok tartalmát, és megfelelő időben feltehessék a kérdéseiket. És akkor talán nem fordulna elő az sem, ami a legutóbbi közgyűlésen, hogy a Kollégák XXI két képviselője által a közgyűlésen, szavazás előtt feltett kérdésekre hónapokkal később válaszolt – a kamarai honlapon keresztül – a vezetés. Ráadásul úgy, hogy a válaszról magukat a kérdezőket sem értesítették. Ami már csak azért is kellemetlen, mert a válasz hiányában nem biztos, hogy az előterjesztésben foglaltakkal egyet tud érteni minden jelenlévő. Az említett esetben is kénytelenek voltunk az előterjesztés ellenében szavazni világos és egyértelmű válaszok hiányában.

A Kollégák XXI csoport álláspontja a fentiek szerint tehát az, hogy a 2017. május 3. napjára meghirdetett kamarai közgyűlés szabálytalanul került meghirdetésre, ilyen módon érvénytelen (feltéve, hogy a közgyűlésen nem jelenik meg a részvételre jogosultak legalább háromnegyede, azaz 4500 ügyvéd, és nem járul hozzá egyhangúlag az ülés megtartásához).

A fentiekre figyelemmel kérjük a kamarai vezetést, hogy a közgyűlés meghirdetésére vonatkozó döntését vonja vissza, és akkor hirdessen meg – szabályosan – közgyűlést, ha annak időpontja előtt az alapszabályban előírt 30 nappal valamennyi írásbeli előterjesztést is a tagság rendelkezésére tud bocsátani.

Kollégák a XXI. századi Ügyvédségért csoport

A közgyűlés elé” bejegyzéshez 3 hozzászólás

  1. megnézném 4500 kollega megjelenését)))) egyébként nem értem ez miért olyan fontos))))) a megválasztás is csak kicsit volt szabálytalan…. most meg kicsit szabálytalan a közgyűlés összehívása… vannak akiket az ilyen „kicsi” szabálytalanság nem zavar…

Leave a Reply

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .