Miért nem elegendő megvárni a 2018-at a kamarai választásokkal?

Budapesti ügyvédek vagyunk. A mi kamaránkról van szó, amelynek jogszabályi kötelezés miatt, kötelezően tagjai vagyunk. A kamara legitimitása a mi, ügyvédek legitimitását is érintő probléma. Amíg vitássá tehető akár a legegyszerűbb névváltoztatás, vagy iroda áthelyezés, hogy ne is beszéljünk az ennél fajsúlyosabb olyan kérdésekről, mint mondjuk egy fegyelmi eljárás, vagy egy ügyvédi névjegyzékbe való felvétel, addig a saját ügyvédi működésünk alapjait fenyegeti veszély. Ezért az illegitim, vagy finomabban fogalmazva vitás állapotot minél hamarabb, megnyugtatóan meg kell szüntetni. Nem úgy, hogy abból újabb viták nőnek ki. Ezért vesszük most sorra a helyzetre megoldást nyújtó különféle lehetőségeket, amelyek egyáltalán felmerülhetnek.

Néhány gondolat arról…

… miért nem elegendő megvárni a 2018-at a kamarai választásokkal?

  • Mert ellent mond a törvénynek. Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 119.§ (4) bekezdése szerint ugyanis “Ha a kamarák elnökének, főtitkárának, elnökségi tagjának vagy fegyelmi megbízottjának megbízatása egyéb okból korábban szűnt meg, a választására jogosult szerv a megbízatás megszűnésétől számított 3 hónapon belül megválasztja az új tisztségviselőt. Az új tisztségviselő megbízatása a következő általános választásig tart.”
  • Mert a saját kamarai választási szabályzatunk ezt nem teszi lehetővé. A Magyar Ügyvédi Kamara 3/2013. (VII. 08.) MÜK Szabályzata a kamarai tisztségviselők választásáról és visszahívásáról, a IV. fejezetében rendelkezik a Pótválasztás intézményéről, az ügyvédi törvényben foglaltakkal összhangban. A szabályzat 23.2 pontja értelmében, ha a kamara elnökének, főtitkárának és fegyelmi megbízottjának (főmegbízottjának) megbízatása szűnik meg a megbízatás lejárta előtt, a választásra jogosult szerv (azaz a közgyűlés) a megbízatás megszűnésétől számított három hónapon belül megválasztja az új tisztségviselőt.
  • A jelenlegi helyzetben van egy, a 2014-es választások eredményét megsemmisítő, jogerős határozat, amelyet a Kamara felülvizsgálati kérelemmel támadott meg. Az ítélet a választások eredményét nem visszamenőleges hatállyal semmisítette meg (nem is tehetett volna ilyet, mert akkor a jelenleginél sokkal nagyobb jogbizonytalanság lép fel, mert valamennyi, a választások óta született kamarai döntés legitimitása elveszett volna). Ez azt jelenti, hogy a választások során megválasztott személyek egészen 2015 szeptember végéig (az ítélet jogerőre emelkedésének napjáig) elláthatták a tisztségüket.
  • Ez azonban azt is jelenti, hogy fel sem merülhet, hogy a 2014-es választási eredmények megsemmisítésével a 2010-es választások eredményei “felélednének”. Ugyanis az ügyvédi törvény fent idézett 119.§ (4) bekezdésének első mondata szerint: “A tisztségviselők megbízatása az új tisztségviselők megválasztásának napján szűnik meg.” A választások 2014-ben lezajlottak. A választások alapján megválasztott új tisztségviselők 2015 szeptemberének végéig ellátták a feladatukat. Kétségtelenül megválasztásra kerültek, még ha a választások eredményét később a bíróság jogerősen, a jövőre nézve megsemmisítette is. A választási szabályzat szóhasználata szerint (7. pont): “A tisztségviselők illetve a bizottságok tagjainak megbízatása az új tisztségviselők, illetve a bizottságok új tagjai megválasztásának napján szűnik meg.” Ez megtörtént 2014 februárjában, még ha később (nem visszamenőleges hatállyal) a bíróság meg is semmisítette a választás eredményeit. Sem a törvény, sem a választási szabályzat nem rendelkezik viszont a mandátum “feléledéséről”. Arról nem is beszélve, hogy ez gyakorlati problémákba is ütközhet, mivel a 2010-ben megválasztott tisztségviselők közül van aki már nem tagja a kamarának (pl. a 2010-ben megválasztott főtitkár).
  • A fentiek alapján tehát jelenleg az a helyzet áll fenn, hogy az ügyvédi kamarának nincsenek saját maga által választott tisztségviselői. A kamara egy önkormányzatisággal rendelkező köztestület. Az önkormányzatiságból következik, hogy a működésére vonatkozó szabályokat maga, illetőleg a részvételével működő Magyar Ügyvédi Kamara hozza meg, és a működésébe az állam csak jogszabályban rögzített módon és mértékben avatkozhat be. Jelenleg az állami beavatkozás fázisában vagyunk, hiába a MÜK jelölte ki azt a kamarát, amely ellátja (a magunk által választott tisztségviselők helyett) a kamara működtetését, de az önkormányzatisággal semmiképpen sem fér össze, hogy nem budapesti ügyvédek, azaz a mi kamaránk tagjai irányítsák a kamarai ügyeket.
  • Ezért a jelenlegi helyzetet konzerválni egészen 2018-ig törvényellenes és a saját szabályzatunkban foglaltakkal is ellentétes.

Ceterum censeo, ahhoz, hogy a saját kezünkbe vegyük a dolgaink intézését, és éljünk az önkormányzatiságunkkal, össze kell hívni az új választásokról döntő közgyűlést.

Leave a Reply

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .